Kritik på teknik 2016

Låt invånarna betygsätta kommunaltekniken!

Resultaten från den nionde undersökningen Kritik på teknik är nu klara

Deltagande kommuner har fått sina resultat levererade.

SKL's sammanfattande rapport är nu publicerad på SKL's webbplats och finns här.

Kort resultatredovisning från SKL's Trafik- och gatudagar 2016 finner du här.

Vill du veta mer? Kontakta Statisticon på kritikpateknik@statisticon.se eller Ulrika Appelberg på ulrika.appelberg@skl.se.