Välkommen till Trafikanalys insamling av uppgifter om lätta lastbilar!

Idag är vart nionde fordon i trafik i Sverige en lätt lastbil (totalvikt max 3,5 ton). De lätta lastbilarna har nästan fördubblats i antal under 2000-talet. Det är framför allt de företagsägda lätta lastbilarna som ökar i antal.

Kunskapen om hur de lätta lastbilarna används är idag väldigt begränsad. Vi hoppas du vill hjälpa oss genom att svara på några enkla frågor om hur din lastbil användes under en viss dag.

Vi som ligger bakom undersökningen är Trafikanalys, en statlig myndighet med uppdrag att bland annat ta fram och sprida statistik. Insamlingen utförs av Statisticon på uppdrag av Trafikanalys. Du kan läsa mer om undersökningen här: www.trafa.se/vagtrafik/latta-lastbilar