Välkommen till Trafikanalys statistikinsamling om lastbilstrafik

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transporter och kommunikationer där denna undersökning Lastbilstrafik- inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar ingår. Statistiken har många användare och är värdefull för beslutsfattande och analyser. Den beskriver transporter med svenska lastbilar, såväl inom Sverige som utomlands.

Insamlingen utförs av Statisticon på uppdrag av Trafikanalys. Du kan läsa mer om undersökningen här: www.trafa.se/lastbilstrafik

Om du har problem att logga in, kontakta uppgiftslämnarservice på telefon 010-130 80 33 eller via e-post lastbilstrafik@statisticon.se.