Öppna jämförelser - Folkhälsa 2018

Sociala kompassen Folkhälsa

Presentationerna har tagits fram av Statisticon AB på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.

Presentationerna finns i Pdf- och PowerPoint-format. Innehållet i filerna är detsamma.