Öppna jämförelser - Grundskola 2018

Presentationerna har tagits fram i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. Statisticon har sammanställt och producerat rapporterna med kommunspecifika resultat för ett urval indikatorer.

Presentationerna finns i Pdf- och PowerPoint-format. Innehållet i filerna är detsamma.