Befolkningsutveckling

Kartan visar hur befolkningen har utvecklats i Sveriges kommuner mellan åren 2015 och 2016.